VATTEN ÄR EN GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR LIV, OCH MÅSTE RÄCKA TILL DRICKSVATTEN, SANITET, HYGIEN, ODLING OCH INDUSTRI. HANTERINGEN AV VATTEN ÄR EN AV VÅR TIDS VIKTIGASTE FRÅGOR. DÄRFÖR SAMARBETAR INDISKA MED VÅRA LEVERANTÖRER OCH UNDERLEVERANTÖRER OCH I SAMARBETEN MED KOLLEGOR I BRANSCHEN, ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER.

SWAR - SUSTAINABLE WATER RESOURCES

Projektet SWAR, görs som ett fördjupat test på de ”Guidelines för hållbar vattenhantering i textil- och läderindustrin”, som Indiska initierade tillsammans med Stockholm International Water Institute

vatten-picto-1
vatten-picto-2
vatten-picto-3

2013 års besparingar i SWAR-projektet hos i Delhi

*på leverantörs- & underleverantörsnivå.

VATTEN AVGÖRANDE FÖR VÅR FRAMTID

Hanteringen av vatten, som idag är en bristvara på många håll i världen, är avgörande för att nå hållbar utveckling. Trots att tillgång på säkert vatten är en mänsklig rättighet så råder i många delar av världen en akut vattenbrist. Förutom att räcka till såväl dricksvatten, sanitet och hygien ska vatten även räcka till odling och till industrin. Därför är det avgörande att vi som företag inom textilindustrin gör allt vi kan för att nå en hållbar hantering av vatten, både här hemma och på plats i exempelvis Indien.

Vattenförbrukningen i alla led måste minskas och användningen av vatten förbättras. Från odling av bomull, vid spinnerier och i produktion, till färdiga produkter och hur vi som konsumenter tvättar och återanvänder våra kläder.

För oss på INDISKA har vi lagt stor vikt vid att påverka vattenhanteringen i produktionen hos våra leverantörer. Även om vi lärt oss mycket, och genomfört många förbättringar genom åren, så är vi inte experter på vattenfrågor och kan inte lösa vattenproblemen på egen hand. Det måste ske med gemensam kunskap och med gemensamma krafter. Därför samarbetar vi med leverantörer, underleverantörer, våra kollegor i textilindustrin, myndigheter, forskning och andra organisationer.

Att samarbeta med andra företag skapar en större möjlighet att påverka hos våra leverantörer. INDISKA var initiativtagare till STWI , som är ett unikt samarbetsprojekt mellan företag inom textil- och läderbranschen, SIWI (Stockholm International Water Institute) och andra experter på vatten. Idag innebär samarbetet att 17 svenska företag tar gemensamt ansvar för hållbar vattenhantering hos våra leverantörer.

Tillsammans med KappAhl och Lindex, med stöd från Sida, har vi även initierat ett viktigt utbildningsprojekt, som handlar om att få våra leverantörer att minska användningen av vatten, energi och kemikalier. Redan efter ett par år ser vi fantastiska resultat. Vattenbesparingar motsvarande många byars årsförbrukning och en kraftig minskning av energi och kemikalier. Läs mer om hur vi arbetar med kemikaliefrågor här.

Vi har mellan 2013-2016 även samarbetat med WaterAid i deras livsviktiga arbete med att skapa tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i Indien. Vattenbristen drabbar särskilt kvinnor, som ofta är de som hämtar vatten, och som också utsätts för störst faror när toaletter saknas, och tvingas uträtta sina behov i mörkret.

Även som konsument har man en viktig roll i vattenfrågan. Det handlar både om var man väljer att handla sina kläder, till hur man sköter, tvättar och återanvänder dem.

MER OM VÅRT ENGAGEMANG INOM VATTEN