SWAR – SUSTAINABLE WATER RESOURCES

Projektet SWAR, görs som ett fördjupat test på de ”Guidelines för hållbar vattenhantering i textil- och läderindustrin”, som Indiska initierade tillsammans med Stockholm International Water Institute, (SIWI) 2010. Riktlinjerna arbetades fram gemensamt, av 32 svenska företag i textil- och läderbranschen, under 2010-2012 , se www.stwi.se

SWAR har genomförts i ett samarbete mellan INDISKA, Lindex och KappAhl, SIWI och de indiska konsulterna cKinetics och med finansiellt stöd från Sida. I tre delstater i Indien, deltog under år 2013, 34 leverantörer och underleverantörer, till oss tre klädföretag och drygt 4 000 personer, i fabrikerna, utbildades i hållbar vatten-, energi- och kemikaliehantering. Förutom stora besparingar av vatten, kemikalier och energi, sparades också pengar och miljön för andra vattenförbrukare i områdena.

I en industri med snäva vinstmarginaler och negativ miljöpåverkan, har SWAR visat, att minskad förbrukning av vatten, kemikalier och energi leder till kostnadsbesparingar i produktionen och minskad miljöpåverkan. Det sker genom ökad resurseffektivitetet i de olika våt-processerna, vid infärgning av tyg och vid tvätt av textilierna. I projektet har leverantörerna insett att vatten är en kostnadsbärare.

År 2014 utbildas 42 leverantörer till INDISKA, KappAhl och Lindex, i samma tre delstater i Indien – också nu med SIWI och cKinetics och med finansiellt stöd av Sida.

De båda åren av lyckade resultat, har lett till att ytterligare 14 svenska textilföretag ansluter sig till utbildningsformen och projektet kommer att replikeras i fem länder, under åren 2015-2018: Indien, Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien, hos leverantörer med våt-processer. SIWI håller i projektet med finansiellt stöd från Sida. Läs mer här.