STWI – SWEDISH TEXTILE WATER INITIATIVE

Idéen till Swedish Textile Water Initiative, STWI, föddes ur insikten att INDISKA inte kan lösa vattenproblemen i våra leverantörsled på egen hand, utan måste ske med gemensam kunskap och krafter. I branschen finns många med stor kunskap inom textil- och läderindustrin, men vi är inte experter på vattenfrågor. Därför vände vi oss till Stockholm International Water Initiative, SIWI.
INDISKA:s kontakt med SIWI 2010, ledde till ett engagemang för vattenfrågor i textil- och läderbranschen i Sverige, som förutom det gemensamma lärandet också lett fram till att vi skapat gemensamma riktlinjer för hållbar vattenanvändning i dessa branscher.
http://www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/

STWI är ett unikt svenskt samarbete mellan 35 textil- och läderföretag och SIWI. Ett samarbete där medlemmarna bidragit med kunskap, tid och pengar, för en gemensam sak – att försöka förändra och förbättra vatten- och kemikalieanvändningen i våra produktionsled. Samtidigt är STWI ett lärande projekt för alla medlemmarna.

Under två år testades STWI Guidelines i medlemmarnas producentled i olika länder, för att ranka våra leverantörer och samtidigt uppmana till förbättringar för att minska vattenanvändning och kemikalier.

Några av oss ville fördjupa användandet av STWI Guidelines genom att lägga till energifrågor och utbildning av våra leverantörer och underleverantörer med olika typer av våt-processer: tvätt, färgning och tryck.

I ett utbildningsprojekt, kallat SWAR (Sustainable Water Resources), där vi fått visst ekonomiskt stöd av Sida, (Sweden International Development Authority), har INDISKA, KappAhl, Lindex och SIWI och de indiska konsulterna cKinetics, under två år, utbildat 74 leverantörer och underleverantörer med våt-processer i tre indiska delstater.
http://www.siwi.org/media/press-releases/SWAR/

De goda resultaten från SWAR-projektet, har lett till ett än bredare engagemang i den svenska textilbranschen. Under åren 2015-2018, kommer sjutton svenska textilimportörer att i STWI Projects utbilda våra leverantörer och underleverantörer i hållbar vatten-, kemikalie- och energihantering.

STWI Projects kommer att genomföras i Indien, Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien.