PEACE TRUST

INDISKA stödjer sedan många år ett antal sociala projekt inom Peace Trust i Dindigul i södra Indien. Stödet, både ekonomiskt och kunskapsmässigt, har under åren gått till Peace Trusts yrkesskola, ett studenthem för flickor och en kvinnogrupp, men också till skolgång för barn i och runt Dindigul. Verksamheter som skapat förutsättningar för utveckling, som också var vårt syfte, när vi inledde samarbetet med 1998.

Bakgrund

På grund av uteblivna monsunregn under många år i följd och allt för höga priser på utsäde kunde många bönder inte livnära sig på jordbruk i Dindigul-området. Detta har fört med sig att fabriker i form av spinnerier har etablerats i området. Garnerna som framställs i Dindigul skickas sedan till textilstaden Tirupur för den slutliga produktionen och senare export. Eftersom spinnerifabrikerna endast förser textilfabriker med garn, hänger deras överlevnad och konkurrenskraft på låga produktionskostnader och då är barnarbetare en billig arbetskraft. Mot denna bakgrund arbetar Peace Trust för att förhindra barnarbete och förbättra situationen för barnen och deras familjer.

Sponsring av skolgång

INDISKA ställer krav på barns skolgång. I syfte att bryta en dålig utveckling, startades därför 1998 ett samarbete, mellan INDISKA och Peace Trust. 100 före detta barnarbetare från spinnerisektorn identifierades och fick sin skolgång sponsrad genom ekonomisk ersättning till familjerna för den uteblivna inkomsten samt skoluniform och mat. Utbildningen är varvad med mycket drama, dans och musik. Därigenom får barnen ett uttryckssätt för allt svårt de varit med om. Mycket arbete läggs ner på att motivera barnen till fortsatt skolgång, ett arbete som görs av Peace Trusts fältarbetare runt och i Dindigul.

Yrkesskolan

År 2000 byggs en yrkesskola helt finansierad av INDISKA. Yrkesutbildningen drivs av Peace Trust och syftet är att ge ungdomarna en valmöjlighet att komma bort från den tunga industri som spinnerierna utgör. Yrkesutbildning ges inom data, mekanik, ellära och sömnad. INDISKA engagerar även en del av sina leverantörer i yrkesskolans verksamhet. Dessa bidrar, liksom INDISKA, kontinuerligt med datorer, symaskiner och annan utrustning till yrkesskolan. INDISKA har även sponsrat ett studenthem för före detta barnarbetande flickor mellan 14-18 år. De är numera elever i yrkesskolan. Studenthemmet erbjuder flickorna mat, skydd och studie-ro för de flickor som har lång resväg till yrkesskolan.

Kvinnogruppen

Kvinnogruppens projekt arbetar efter devisen ”Arbete ger oberoende”. Kvinnorna tillverkar vykort, kassar, förvaringsboxar och diverse småsaker, utifrån mönster som INDISKA:s designers på huvudkontoret i Stockholm tar fram. Tanken är att kvinnorna ska få inspiration och erfarenhet, för att en del av dem, själva ska kunna utveckla design och produkter att sälja både till den lokala marknaden och på export. INDISKA köper kontinuerligt dessa produkter, som bidrar till att arbetstillfällen ges för fattiga och utsatta kvinnor. Projekten ger hopp, stolthet och en chans att försörja sig själv och sin familj. När du handlar någon av produkterna, bidrar du till att dessa projekt skall lyckas lika väl i framtiden. Kvinnogruppen har även möjlighet att ta mikrolån från ett gemensamt sparkonto som fylls på från försäljningen av Peace Trust-korten.

The Global Friend´s Award

I april 2004 fick grundarna och eldsjälarna i organisationen Peace Trust, Paul och Mercy Baskar, motta barnens hederspris av drottning Silvia, i The Global Friend´s Award, vid en högtidlig ceremoni på Gripsholms slott. Priset fick de för att de under 20 års tid kämpat outtröttligt mot barnarbete och då befriat 6000 barn från barnarbete; barn som idag får utbildning, stödundervisning och pengar till skolavgifter. Över en miljon skolbarn, runt om i världen, utser tre pristagare till The Global Friend´s Award. Röstningen är världens största årliga demokrati- och barnrättsutbildning för barn. Juryn består av barn som varit barnsoldater, slavbarn, flyktingar och gatubarn.