INDISKA i samarbete med Myrorna

Även om många blivit bättre på att återvinna och återanvända slängs på tok för mycket kläder och textilier. För att bidra till en ökad återanvändning börjar vi på INDISKA därför att samla in kläder och textilier, som därefter tas om hand av Myrorna och säljs till förmån för socialt arbete i Sverige.

Det här är ett spännande samarbete som kommer att resultera i att fler personer ger gåvor till Myrorna eftersom det blir lättare att skänka använda plagg och textilier.
– Caroline Andermatt, VD på Myrorna.

Läs mer om samarbetet och vilka butiker som samlar in textilier här.