För att må bra är det viktigt att känna att man kan påverka sin livssituation. På INDISKA tar vi ett ansvar för att säkerställa en bra arbetsmiljö, och att vi även är med och bidrar till en bättre hälsa och levnadsvillkor för våra och våra leverantörers medarbetare.

INTE BARA FRISK

FÖR ATT MÅ BRA ÄR DET VIKTIGT ATT KÄNNA ATT MAN KAN PÅVERKA SIN LIVSSITUATION. PÅ INDISKA TAR VI ETT ANSVAR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN BRA ARBETSMILJÖ, OCH ATT VI ÄVEN ÄR MED OCH BIDRAR TILL EN BÄTTRE HÄLSA OCH LEVNADSVILLKOR FÖR VÅRA OCH VÅRA LEVERANTÖRERS MEDARBETARE.

health

Hälsa handlar förutom att må bra också om en säker och hälsosam butiks- och produktionsmiljö, att bland annat nödvändig skyddsutrustning, toaletter och rent vatten finns.

MER OM VÅRT FOKUS PÅ HÄLSA

INDISKA har ett ansvar för och ett stort fokus på en säker och hälsosam butiks- och produktionsmiljö, att vi är ett företag där anställda trivs, mår bra och utvecklas och att våra slutprodukter är säkra att använda. I vår uppförandekod och i vårt arbete med hälsa ingår därför allt ifrån att säkerställa våra leverantörers fabriker är säkra och hälsosamma att arbeta i, att nödvändig skyddsutrustning finns på plats till våra produkttester, där vi kontrollerar att inga hälsofarliga kemikalier finns.

Kemikalier är en viktig och bred fråga inom vår bransch, och vi verkar på flera sätt för att minska andelen kemikalier generellt hos våra leverantörer (läs mer här). Det är också en viktig fråga när det gäller våra produkter och vad de innehåller.

På plats i exempelvis Indien samarbetar vi tillsammans med våra leverantörer kring arbetsmiljön. Genom ett långsiktigt förändringsarbete har mycket hänt, vilket lett fram till produktionsmiljöer som vi och våra leverantörer är stolta över. Genom våra regelbundna kontroller upptäcks ibland, ändå saker som kan och ska åtgärdas. Där viljan att förändra finns, stannar vi kvar.

På plats i exempelvis Indien samarbetar vi tillsammans med våra leverantörer kring arbetsmiljön. Genom ett långsiktigt förändringsarbete har mycket hänt, vilket lett fram till produktionsmiljöer som vi och våra leverantörer är stolta över. Genom våra regelbundna kontroller upptäcks ibland, ändå saker som kan och ska åtgärdas. Där viljan att förändra finns, stannar vi kvar.

I Indien dör uppskattningsvis 1000 barn varje dag av diarré orsakat av smutsigt vatten eller bristfällig sanitet och hygien. Tillgång till toaletter, kunskap i hygien och rent vatten bidrar till människors överlevnad, hälsa, trygghet, utbildning och möjlighet till försörjning. Därför stödjer vi sedan några år WaterAid i deras livsviktiga arbete med att skapa tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i Indien.

Att vi har en mångfald bland vår egen personal, där vi mår bra och utvecklas i våra roller och som personer är också viktigt. Under ledord som värme, ansvar, mod och okomplicerat arbetar vi idag nästan 700 personer inom INDISKA. Vi stöder också djurens rättigheter och har därför bland annat skrivit på ett avtal med Djurens Rätt om att stödja en pälsfri handel. Läs mer i vår djurskyddspolicy.

MER OM VÅRT ENGAGEMANG INOM HÄLSA