INDISKA SKULLE INTE FINNAS UTAN DEN KUNSKAP SOM FINNS HOS LEVERANTÖRERS MEDARBETARE. FÖR OSS ÄR DET EN SJÄLVKLARHET ATT TILLSAMMANS MED VÅRA LEVERANTÖRER JOBBA FÖR EN RÄTTVIS HANDEL, SOM ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR MÄNNISKORS UTVECKLING.

KÄRNAN FÖR VÅR AFFÄR

ANSVARSFULL HANDEL SKAPAR EKONOMISK UTVECKLING OCH MINSKADE SOCIALA ORÄTTVISOR. DETTA GRUNDAR VI PÅ VÅRA DRYGT 110 ÅR AV ERFARENHET FRÅN ATT BEDRIVA HANDEL MED LEVERANTÖRER, I FRAMFÖRALLT INDIEN.

picto_fairtrade

MER OM FAIR TRADE

Ansvarsfull handel skapar ekonomisk utveckling och minskade sociala orättvisor. Detta grundar vi på våra drygt 110 år av erfarenhet från att bedriva handel med leverantörer, i framförallt Indien. Genom åren har vi sett mycket som inte levt upp till kraven på mänskliga rättigheter. Det har handlat om orättvisa löner och förmåner, brist på sjuk- och semesterersättningar och pensioner, eller brist på rent dricksvatten eller toaletter. Ibland får vi frågan hur vi då kan stanna kvar. Svaret och vår filosofi är enkel.

Det är endast genom en fortsatt närvaro och aktivt engagemang som vi kan vara med och skapa förändring och positiv utveckling. Många av våra leverantörer har vi samarbetat med i decennier, och både de och vi har därmed också fått vara med om en fantastisk resa.

Vår uppförandekod, som vi var ett av de första företagen i världen att anta, måste skrivas på av alla leverantörer. I praktiken innebär en underskrift bara en signatur på ett papper, men det är här förbättringsresan börjar, genom ständiga besök, dialoger och kontroller.

Det är genom långsiktighet, samarbeten, dialog och återkommande besök, som vi, tillsammans med våra leverantörer, skapar förändringar. Läs mer om vår uppförandekod här.

Vår uppförandekod omfattar förbud mot tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Vi kräver föreningsfrihet, en bra arbetsmiljö, lagliga löner och förmåner, lagenlig arbetstid, riktiga anställningar, human behandling samt efterlevnad av de bra nationella lagar som finns i våra produktionsländer. Vår ambition är att man som kund hos INDISKA ska veta att våra produkter är tillverkade under rättvisa förhållanden.

Vi har även produkter som exempelvis vårt Fairtrade- och Kravmärkta kaffe, de vackra korten som är handgjorda av kvinnogruppen inom Peacetrust, men för oss är det viktigt att se på helheten snarare än enstaka märkningar.

Familjeföretaget INDISKA:s koppling och kärlek till Indien gör självklart att vi är engagerade på andra sätt lokalt. Sedan 1998 är vi engagerade i och stödjer ett flertal sociala projekt i Indien.

Jämställdheten och kvinnors situation är och har varit ett viktigt område. Kvinnogruppen inom Peacetrust är ett exempel där vi vill bidra till självständighet genom arbete. Andra områden, där vi kan vara med och påverka är förutom de uppenbara exempel som rättvisa löner, semester och tillgång till toaletter även frågor som rör vatten, vilket i allra högsta grad är en kvinnofråga.

Kontakta oss gärna om du har frågor:
wefightforchange@indiska.com

MER OM FAIR TRADE