EL-AVFALL

Från och med den 1 oktober har du möjlighet att lämna dina trasiga elektriska och elektroniska produkter till oss i samband med att du köper en ny, motsvarande vara hos oss. Du kan även fortsättningsvis lämna uttjänt elektronik på kommunens insamlingsplatser. Du hittar närmaste Återvinningscentral på kommunens hemsida. Läs mer om producentansvar och hur elektroniska produkter (el-avfall) återvinns på el-kretsen.se.