UTBILDNING ÄR NYCKELN TILL UTVECKLING OCH POSITIVA FÖRÄNDRINGAR BÅDE FÖR MÄNNISKOR OCH FÖR HELA BRANSCHER. DÄRFÖR SATSAR VI PÅ INDISKA PÅ ATT FRÄMJA UTBILDNING BÅDE HÄR HEMMA OCH I INDIEN, GENOM SPONSRAD SKOLGÅNG, EN YRKESSKOLA MED MERA. VI HAR LÄRT OSS MYCKET UNDER VÅRA DRYGT 110 ÅR SOM FÖRETAG OCH DET ÄR VÅRT LÖFTE ATT FORTSÄTTA LÄRA OCH STÖDJA LÄRANDE, FÖR ATT DRIVA DEN HÅLLBARA UTVECKLINGEN FRAMÅT.

UTBILDNING FÖRÄNDRAR LIV

PÅ PLATS I INDIEN, SÅVÄL SOM HÄR HEMMA, SPELAR UTBILDNING EN VIKTIG ROLL I EN BÄTTRE FRAMTID FÖR OSS ALLA. VÅR LÅNGA KOPPLING TILL INDIEN HAR GJORT ATT VI IDAG ÄR ENGAGERADE I EN RAD UTBILDNINGSPROJEKT.

picto_education

1372 PERSONER

ÄR ANTALET UNGDOMAR INDISKA TILLSAMMANS MED PEACETRUST HJÄLPT
ATT FÅ EN YRKESUTBILDNING inom data, mekanik, ellära eller sömnad.

UTBILDNING - NYCKELN TILL UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING

På plats i Indien, såväl som här hemma, spelar utbildning en viktig roll i en bättre framtid för oss alla. Vår långa koppling till Indien har gjort att vi idag är engagerade i en rad utbildningsprojekt. Våra leverantörsrelationer, som ofta varat i decennier, är ett ständigt pågående utvecklingsprojekt i allt från utbildning inom säkerhet, hälsa och vattenhantering till hur våra designers i Stockholm, vår organisation i Indien och våra leverantörer utvecklas kring nya hållbara material. Ett annat långsiktigt projekt är yrkesskolan i södra Indien, byggd och finansierad av INDISKA. Den drivs av organisationen Peacetrust, som vi samarbetat med sedan 1998. Hela tiden med samma grundidé – att skapa förutsättningar för utveckling. Syftet med skolan, som totalt utbildat över 1300 elever, är att ge ungdomar, före detta barnarbetare från spinnerisektorn, möjlighet att istället utbilda sig inom data, mekanik, ellära eller sömnad. INDISKA ger också stöd till skolgång för mindre barn för att förhindra att de lockas till arbete i spinnerierna. Läs mer här. Företaget och personalen stödjer även utbildning för barn på en handikappskola i Mumbai.

Här hemma finns minst lika stor anledning att fokusera på utbildning. Det handlar bland annat om att utbilda alla oss som jobbar på INDISKA i frågor som rör vårt hållbarhetsarbete, materialval, men också att vi utvecklas i andra områden. Många av våra kunder är engagerade och vi vill bidra till att sprida kunskap kring exempelvis hållbar design, materialval, klädvård, hantverket bakom många av våra handgjorda produkter och att välja produkter som får ett långt liv. Vi som företag har ett stort ansvar, men det är tillsammans vi gör en stor skillnad.

Vikten av samarbete ser vi som den viktigaste vägen för att få en mer hållbar tillverkning. ”Även om vi är konkurrenter på butiksgolvet, så får vi aldrig konkurrera i frågor som rör etik, miljö och sociala frågor”. Så inledde vår VD, Sofie Gunolf, det första mötet i det av INDISKA initierade, lärande projektet STWI (Sweden Textile Water Initiative). Syftet med projektet var att ta fram Guidelines för hållbar vatten- och kemikaliehantering våra respektive och ibland gemensamma leverantörer och underleverantörer i produktionsländerna.

I projektet, som uppmärksammats och vuxit snabbt, samarbetar idag 30 företag inom den svenska textil- och läderbranschen.

INDISKA driver även, tillsammans med KappAhl, Lindex och Stockholm International Water Institute (SIWI) samt med stöd från Sida, ett utbildningsprojekt, SWAR, (Sustainable Water Resources) för våra leverantörer med olika våt-processer, i tre delstater i Indien. Genom utbildningen har leverantörerna avsevärt minskat sin förbrukning av vatten, energi och kemikalier.

Den framgång som SWAR-projektet har haft under 2013 och 2014, har nu lockat ytterligare 14 svenska textilföretag att göra samma sak. Med hjälp av SIWI och med fortsatt ekonomiskt stöd av Sida kommer, under åren 2015-2018, denna typ av utbildning att drivas i fem länder: Indien, Kina, Turkiet, Bangladesh och Etiopien. Projektet löper vidare med nya leverantörer som nu ska utbildas.

MER OM VÅRT ENGAGEMANG INOM UTBILDNING