DJURSKYDDSPOLICY

Policy för animaliska material och djurskyddsfrågor

Vi på INDISKA är måna om att alla våra produkter är producerade på ett ansvarsfullt sätt med tanke på hälsa, miljö och djurskydd. Som ett led i vår pågående hållbarhetsresa arbetar vi kontinuerligt med att såväl minska användning av ohälsosamma och svårnedbrytbara processkemikalier som att vi vill främja de material som är bäst för miljön samt att öka våra produkters livslängd. I detta sammanhang vill vi lyfta fram produkter producerade av naturliga animaliska material – produkter med lång hållbarhet som är designade för att användas om och om igen.

Utöver kravet på att våra leverantörer följer vår Uppförandekod och nationell lagstiftning i de länder där vi producerar våra produkter så önskar INDISKA främja och uppmana alla våra intressenter att utgå ifrån de fem friheter som har definierats av EU:s Farm Animal Welfare Council (FAWC).

Dessa är:
1) Frihet från hunger och törst
2) Frihet från obehag genom att ordna lämplig miljö och viloplats
3) Frihet från smärta, skada och sjukdom
4) Frihet att utföra naturligt beteende
5) Frihet från rädsla och oro samt undvika mentalt lidande.

För att lyckas med detta arbetar INDISKA kontinuerligt för att öka spårbarheten för dessa produkter genom dialog med våra leverantörer, branschkollegor och intresseorganisationer.

I design och inköp av produkter av animaliska material har vi därutöver antagit ett antal riktlinjer kring djurrätt/djurskydd som gäller vid beslutsfattande och vid kontakt med våra leverantörer. Dessa riktlinjer baseras på de fyra hållbarhetsprinciper som INDISKA har valt att arbeta efter för att säkerställa att vi fattar långsiktigt hållbara affärsbeslut.

Djur i vilt tillstånd

Päls
Utrotningshotade/exotiska djur
Horn
Mohair/Alpaca/Kashmirull

Hållbarhetsprincip 3:
Att naturen inte utsätts för systematisk undanträngning med fysiska metoder.

Domesticerade djur:

Läder
Ben
Ull
Dun/Fjädrar
Angora/kaninhår
Djurtester
Mohair/Alpaca/Kashmirull

Hållbarhetsprincip 4:
Att människor (djur) inte systematiskt hindras från att tillgodose sina behov.

INDISKA accepterar inte riktig päls i vårt sortiment – varken i kläder, accessoarer eller andra produkter – och har därför valt att ingå i Fur Free Retailer Program via Djurens rätt (Pälsfria listan i Sverige).

Vi accepterar självklart inte heller användning av animaliska material som har sitt ursprung från utrotningshotade arter eller från horn i våra produkter.

INDISKA accepterar endast läder och ben som är en biprodukt från köttproduktion. INDISKA har endast ben från dragdjur (kamel) eller slaktdjur (ko eller buffel).
Gällande ull accepterar INDISKA inte merinoull med ursprung i Australien, bland annat till följd av förekomsten av mulesing. Vid inköp av produkter i merinoull ställer INDISKA krav på att dess ursprung är länder där mulesing som behandling är förbjudet enligt lag och inte praktiseras.

INDISKA säljer ej produkter som innehåller dun. Gällande produkter som innehåller fjädrar accepteras inte fjädrar som plockats från levande fåglar, och inte heller fjädrar från fåglar som slaktats för sina fjädrars skull, utan endast naturligt fällda fjädrar som tillvaratas.
INDISKA accepterar inte att angora eller annat kaninhår förekommer i våra produkter.

INDISKA accepterar inte att kosmetiska eller hygienprodukter testas på djur, något som också är förbjudet enligt lag i EU sedan 2004. Utöver det så innehåller våra kosmetiska produkter inte några animaliska ingredienser eller parabener.

Produktionsprocesser

– Tungmetaller: Läder

Hållbarhetsprincip 1:
Att naturen inte utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

INDISKA arbetar för att de garvningsmetoder som våra leverantörer praktiserar ska vara så skonsamma mot människor och miljö som möjligt.
I syfte att säkra att våra produkter inte innehåller tungmetaller över gränsvärdena testas samtliga produkter och vi arbetar ständigt tillsammans med våra leverantörer för att finna bättre metoder för att producera våra produkter, utan att bidra till koncentrationsökningar av ämnen såsom krom i naturen.

Produktionsprocesser

– Kemikalier:
Ull
Läder
Mohair/Alpaca/Kashmirull

Hållbarhetsprincip 2:
Att naturen inte utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från
samhällets produktion

I kontakt med våra leverantörer ställer INDISKA krav på att de kemikalier som används vid exempelvis infärgning följer Textilimportörernas kemikalieguide samt vår Test and Manufacturing guide.

För frågor gällande denna policy kontakta Lotta Amsén, Hållbarhetsansvarig: lotta.amsen@indiska.se

Policy uppdaterad 2014-12-11