DET ÄR NÄR VI JOBBAR TILLSAMMANS SOM DE STORA FÖRÄNDRINGARNA SKER. PÅ INDISKA STRÄVAR VI HELA TIDEN EFTER ATT BIDRA TILL FÖRÄNDRINGAR MOT EN MER HÅLLBAR FRAMTID TILLSAMMANS MED VÅRA PARTNERS BÅDE I SVERIGE OCH I INDIEN.

TILLSAMMANS ÄR VI SÅ MYCKET BÄTTRE

DET ÄR NÄR VI JOBBAR TILLSAMMANS SOM DE STORA FÖRÄNDRINGARNA SKER. PÅ INDISKA STRÄVAR VI HELA TIDEN EFTER ATT BIDRA TILL FÖRÄNDRINGAR MOT EN MER HÅLLBAR FRAMTID TILLSAMMANS MED VÅRA PARTNERS BÅDE I SVERIGE OCH I INDIEN.

collaborate

Vi på INDISKA är engagerade i många viktiga frågor, men är inte experter på allt. Därför deltar vi i en rad olika samarbeten inom vår bransch där vi hela tiden utvecklas tillsammans, vare sig det handlar om vatten- och kemikaliehantering, sociala projekt, djurrättsfrågor, återvinningsfrågor eller producentansvar.

SAMARBETEN SOM GÖR STOR SKILLNAD

Det är genom långsiktiga samarbeten som de verkligt stora förändringarna sker. Genom att dela med oss av kunskap och lära oss av varandra rör vi oss snabbast mot en hållbar framtid. Vi på INDISKA är engagerade i många viktiga frågor, men är inte experter på allt. Därför deltar vi i en rad olika samarbeten inom vår bransch där vi hela tiden utvecklas tillsammans, vare sig det handlar om vatten- och kemikaliehantering, sociala projekt, djurrättsfrågor, återvinningsfrågor eller producentansvar.

När det gäller etik, miljö och sociala frågor i produktion är det i våra långsiktiga samarbeten med våra leverantörer som vi får till förbättringar. Där en vilja till förändring finns, där stannar vi kvar.

Vår koppling till Indien sträcker sig över hundra år, och på plats samarbetar vi med lokala organisationer. Sedan 1998 samarbetar vi med organisationen Peacetrust, som driver flera sociala projekt som bland annat leder till utbildning, utveckling och arbete för ungdomar och kvinnor.

WaterAid:s livsviktiga arbete i Indien är ett annat samarbete. I designsamarbeten och specialkollektioner eller genom Runda Upp-kampanjen i butik involverar vi löpande våra kunder att bidra till exempelvis WaterAid eller till yrkesskolan som bedrivs av Peacetrust i Indien.

Samarbeten handlar även om mycket annat. Vattenfrågan som blir allt mer akut kräver ett globalt gemensamt ansvar. Idag samarbetar vi med leverantörer och flera av våra konkurrenter kring hållbar vattenhantering, men även med myndigheter, organisationer som WaterAid och SIWI (Stockholm Water Institute), med forskningsvärlden eller genom andra nätverk.

I Indien har vi under 2013 och 2014 haft ett samarbete, SWAR (Sustainable Water Resources) med våra kollegor i branschen, KappAhl och Lindex samt med SIWI och Sida. SWAR har lett till betydande besparingar av vatten, kemikalier och energi, hos våra respektive och gemensamma leverantörer, med våt-processer, i Indien. SWAR har uppmärksammats både nationellt och internationellt och lett till att ytterligare 14 svenska textilföretag vill jobba på samma sätt. Därför startar nu STWI Projects 2015-2018. Ett samarbete mellan 17 svenska textilföretag, SIWI och Sida och i fem länder: Indien, Kina, Turkiet, Etiopien, Bangladesh och Etiopien.

Tack vare många och långa samarbeten har vi bara de senaste tio åren sett stora förändringar, men det finns mycket kvar att göra.

MER OM VÅRA SAMARBETEN