ÅTERVINNING

Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket har man slagit fast att varje person i Sverige i genomsnitt köper ca 15 kg textilier om året, skänker bort 3 kg/år samt slänger hela 8 kg i hushållssoporna . Dessa 8 kg förbränns, vilket dessvärre inte är det mest miljömässigt effektiva alternativet.

Genom medveten design och konsumtion kan dock mängden avfall minskas men här har vi och våra kunder ett gemensamt ansvar för att se till att det blir så. En viktig del i att se till att våra kunder älskar och bär våra plagg under en lång tid är att se till att de från början väljer de plagg som passar dem och att dessa i sin tur håller en hög kvalitet. Det handlar sedan om att ta hand om sina plagg och i slutändan att det finns möjligheter att ge dem vidare för någon annan att använda dem.

Då även detta har nått sin gräns så önskar vi på Indiska att medverka till att återvinningen av textil sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Med detta syfte ingår Indiska i ett nätverk T4RI (Textile For Recycling Initiative) tillsammans med flera av våra kollegor i textilbranschen. Där förs dialogen i samråd med Naturvårdsverket, med flera intressenter, om hur framtidens återvinningsutmaningar ska lösas. Målsättningen med nätverket är, att skapa ett system, så att all textil som inte går att återanvända tas omhand, så att vi kan sluta kretsloppet och i stor skala använda återvunna fibrer i nya produkter.

I mindre skala önskar Indiska också ta till vara på spilltyger som uppkommer i produktion och samtidigt lyfta fram Indiens hantverkstradition. Vi gör det genom att ha ett antal produkter i vårt sortiment som är helt tillverkade av återvunnet material. Att vi väljer att lyfta fram dessa äldre material är också naturligt då man i Indien sedan länge har varit mån om att återanvända vackra tyger och material för att föra dessa vidare till nästa generations användare. Dessa, nydesignade produkter, bär vår etikett ”Remake and Recycle” för att visa på de möjligheter som finns, med de otroligt vackra och unika tyger som finns i Indien.

Citat: ”Necessity is the mother of invention. For example, when I buy a toothbrush, I already consider how I can use the stick when I can’t brush my teeth with it anymore.“ – Abhishek